نشنال جئوگرافیک برترین برند در شبکه‌های اجتماعی

نشنال جئوگرافیک برترین برند در شبکه‌های اجتماعی


بازدید : 388 نفر

نشنال جئوگرافیک National Geographic عنوان برترین برند در شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داد.
رشد در حوزه اینترنت در سال‌های اخیر بسیار وابسته به خلاقیت و رشد در شبکه‌های اجتماعی و ویدئوهای تحت وب بوده است.
طبق آمار بدست آمده در بازه اول آوریل تا پایان سپتامبر ۲۰۱۵ از تعداد لایک، کامنت، بازنشر و … در شبکه‌های اجتماعی، که توسط Shareable analyzed آنالیز شده است، نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته و از همین آمار ۵۴ درصد مربوط به رشد ویدئوها بوده‌ است.

 

نشنال جئوگرافیک برترین برند در شبکه‌های اجتماعی 4نشنال جئوگرافیک برترین برند در شبکه‌های اجتماعی 3

در مجموع تمامی شبکه‌های اجتماعی نشنال جئوگرافیک با بیش از ۴۸۲ میلیون فعالیت مرتبط، برترین برند در جدول منتشرشده بوده‌است که بیش از ۸۰ میلیون از این فعالیت‌ها مربوط به طرفداران این برند در اینستاگرام است. ولی با تمام این آمارها رشد نشنال جئوگرافیک در انتشار ویدئوها تنها ۲ درصد برآورد شده است.
در عوض بیشترین فعالیت ویدئویی طرفداران برندها در شبکه‌های اجتماعی مربوط به بازفید BuzzFeed Food و BuzzFeed video بوده است که ۷۳ و ۷۸ درصد درگیری طرفداران با ویدئوهای این دو برند بوده است.

نشنال جئوگرافیک برترین برند در شبکه‌های اجتماعی 5