تیزر نسخه ی بلاکچین تلگرام

تیزر نسخه ی بلاکچین تلگرام


248 بازدید

تیزر نسخه ی بلاکچین تلگرام، با ارائه ی نسخه بلاکچین تلگرام دیگر قابل فیلتر نمی باشد.
به گفته ی تلگرام این قابلیت در سال ۲۰۱۸ فعال خواهد شد.


نظر شما

نظرات کاربران